Scop

 • Prevenirea corupţiei
 • Asigurarea transparenţei şi responsabilităţii în gestionarea fondurilor şi bunurilor publice
 • Promovarea principiilor şi a normelor etice
 • Declararea averilor şi incompatibilităţilor
 • Prevenirea şi soluţionarea conflictului de interese
 • Reducerea birocraţiei, eficacitatea şi eficientizarea desfăşurării activităţilor pentru realizarea interesului public
 • Coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi raportarea periodică a progresului înregistrat în implementarea planului de integritate al SNA 2016-2020
 • Participarea societăţii civile şi a sectorului privat în activitatea anticorupţie
 • Consolidarea controlului intern managerial şi a disciplinei
 • Asigurarea transparenţei şi accesului la informaţiile de interes public
 • Creşterea nivelului de încredere a cetăţenilor în serviciile publice oferite