Scop


Direcţia de Integritate are ca scop promovarea eticii şi a integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, întreprinderea de măsuri de prevenire şi combatere a corupţiei/abuzurilor profesionale şi exercitarea unui ansamblu de operaţiuni de monitorizare şi verificare/control potrivit domeniului propriu de competenţă, a activităţii desfăşurate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, aparatului de specialitate al Consiliului General al Municipiului București și al instituțiilor și serviciilor subordonate Primarului General al Municipiului București.