Canal intern de raportare

Canal intern de raportare instituit conform PG-PMB-1.1.5.6 versiunea 2 RAPORTAREA ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC: adresa de e-amil: avertizori.integritate@pmb.ro