Misiune și viziune

Misiunea Direcției de Integritate vizează implementarea mecanismelor de prevenire a corupției la nivelul Primăriei Municipiului București și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Primarului General, prin:

  • coordonarea, îndrumarea metodologică și monitorizarea implementării Planului de Integritate
  • promovarea eticii și integrității
  • managementul riscurilor de corupție și al funcțiilor sensibile
  • soluționarea avertizărilor în interes public și protecția avertizorilor de integritate
  • prevenirea și monitorizarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități
  • analiza informațiilor și verificări tematice extinse

Viziunea Direcției de Integritate urmărește implementarea standardelor de etică și integritate, consolidarea unei culturi profesionale adecvate bazate pe respectarea normelor, valorilor și principiilor, creșterea calității serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum și contribuirea la reducerea birocrației și la prevenirea incidentelor de integritate.