Materiale informative

• Codul de etică și integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului București aprobat prin DPG nr. 498/10.04.2024 dpg_498_10.04.2024_codul_de_etica_si_integritate.pdf • Raport narativ privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Municipiului București în anul 2023 raport_narativ_privind_sna_2023_municipiul_bucurești.pdf • Raport narativ privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) la nivelul Municipiului București în anul 2023 raport_narativ_privind_sna_2023_municipiul_bucurești.pdf • Raportul privind respectarea normelor de etică pentru anul 2021 https://integritate.pmb.ro/storage/docs/raport_respectare_norme_2021.pdf • Raportul privind respectarea normelor de conduită 2020 https://integritate.pmb.ro/storage/docs/raport_respectare_norme_2020.pdf • Etică și integritate instituțională – suport de curs MJ e-learning https://integritate.pmb.ro/storage/docs/etica_integritate-e_learning.pdf • Broșură tematică – cadrul relațiilor în exercitarea funcțiilor – ANFP https://integritate.pmb.ro/storage/docs/brosura_tematica_ANFP.pdf • Ghid de completare a declarațiilor de avere și interese - 2019 https://www.integritate.eu/Files/Files/Ghiduri utile alegeri 2019/GHID COMPLETARE DAI 2019.pdf • Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese - 2019 https://www.integritate.eu/Files/Files/Ghiduri utile alegeri 2019/ghid incomp si conflicte 2019.pdf • Ghidul persoanei desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese https://www.integritate.eu/Files/Files/Ghiduri 2013/00_Ghid persoane desemnate.pdf Raportul privind respectarea normelor de conduită semestrul II 2019