Newsletter

Articol aprobare SNA


Strategia Națională Anticorupție pentru perioada 2021-2025 aprobată prin H.G nr. 1269/17.12.2021 de către Guvernul României menține abordarea utilizată de strategiile anterioare care au acordat prioritate măsurilor preventive în sectoarele expuse la corupție. Strategia a fost realizată în urma unui amplu proces de consultare cu sectorul public, dar și cu societatea civilă și cu mediul de afaceri din România.

Viziunea Strategiei este de a consolida sistemul național de prevenire și combatere a corupției prin consolidarea mecanismelor de identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților, în vederea garantării profesionalismului și eficienței în sectorul public, a siguranței cetățenilor și a susținerii unui mediu social și economic dezvoltat.

SNA 2021-2025 cuprinde cinci obiective generale și 18 obiective specifice. Obiectivele generale și direcțiile de acțiune prevăzute în actuala Strategie Națională Anticorupție sunt creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional; reducerea impactului corupției asupra cetățenilor; consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției; consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare și consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative.

Strategia reunește măsurile de transparență instituțională și de prevenire a corupției, reglementate de diverse acte normative referitoare la: codul etic/ deontologic/ de conduită, consilierul de etică, declararea averilor, declararea cadourilor, conflictele de interese, incompatibilitățile, transparența în procesul decizional, accesul la informații de interes public, protecția avertizorului în interes public, interdicțiile post-angajare în cadrul instituțiilor publice (pantouflage), funcțiile sensibile, gestionarea riscurilor de integritate şi evaluarea ex-post a incidentelor de integritate.

Documentul a fost elaborat pe parcursul anului 2021 și a avut la bază consultări publice, iar aprobarea noii strategii marchează îndeplinirea unuia dintre obiectivele prevăzute în PNRR în ceea ce privește domeniul Justiției.


Apariții în presă ale campaniei ”Acționăm împreună, rămânem separați”


Colaborarea Direcției de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București cu Facultatea de Litere a Universității din București, care a avut drept scop promovarea campaniei de conștientizare pentru menținerea distanței sociale, cu mesajul ”Acționăm împreună, rămânem separați”, campanie realizată de masteranzii anului I al programului ”Consultanță și Expertiză în Publicitate” al Facultății de Litere, a fost percepută ca un demers pozitiv și binevenit, în sprijinul cetățenilor.

Prin urmare, demersurile efectuate au fost evidențiate în presa locală. Totodată, campania promovată și colaborarea realizată a constituit un subiect de interes și la nivel internațional, pentru Asociația Europeană pentru Educație și Cercetare în Relații Publice (EUPRERA – European Public Relations Education and Research Association).

”The campaign was probably the most important academic project in the field of communication supporting a social cause, developed in partnership with a public institution, during the pandemic in Romania and it has been covered by Mediafax, one of the major national news agencies.”

După cum afirmă și Asociația Europeană pentru Educație și Cercetare în Relații Publice, campania a constituit probabil cel mai important proiect academic în domeniul comunicării care a susținut o cauză socială, dezvoltat în parteneriat cu o instituție publică în timpul pandemiei din România, fiind promovat și de către Mediafax, una dintre marile agenții naționale de știri.

Vezi mai jos articolele apărute în presa locală și pe site-ul euprera.org:


”Acționăm împreună, rămânem separați”, campanie realizată în colaborare cu programul ”Consultanță și Expertiză în Publicitate” al Facultății de Litere din Universitatea București


Direcția de Integritate, în colaborare cu Facultatea de Litere a Universității din București sprijină campania împotriva infecției cu virusul Covid-19, realizată de masteranzii anului I al programului ”Consultanță și Expertiză în Publicitate”.
Campania conține mesaje de informare și conștientizare adresate tuturor cetățenilor, fiind dedicată aplicării regulilor de prevenție impuse de autorități, cu scopul încetinirii răspândirii infecției cu noul coronavirus. ”Stai acasă, protejează-te pe tine și pe ceilalți”; ”Fiecare moment de izolare ne aduce mai aproape de a ne revedea”.
De asemenea, Direcția de Integritate a lansat campania de conștientizare către toți angajații Primăriei Municipiului București, reafirmându-și susținerea permanentă și disponibilitatea pentru dialog și sprijin, în scopul asigurării unui climat etic și de integritate în cadrul Primăriei Municipiului București.