Obiective

Direcţia de Integritate are drept principale obiective:

  • Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale
  • Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale
  • Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie
  • Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a angajaţilor şi a beneficiarilor serviciilor publice
  • Consolidarea mecanismelor de control administrativ
  • Consolidarea integritătii instituţionale prin planuri dezvoltate pe baza de analiză de risc şi standarde de control intern managerial

La baza acestor obiective se află Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020, aprobată prin H.G. 583/10.08.2016, a cărei abordare de intervenţie strategică în domeniul anticorupţie se divizează în cele trei direcţii: