Obiectiv

Direcţia de Integritate are drept principale obiective de activitate promovarea eticii şi a integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, întreprinderea de măsuri de prevenire şi combatere a corupţiei / abuzurilor profesionale şi exercitarea unui ansamblu de operaţiuni de monitorizare, verificare şi control potrivit domeniului propriu de competenţă, a activităţii desfăşurate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi al organismelor prestatoare de servicii şi de utilitate publică.

La baza acestor obiective se află Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020, aprobată prin H.G. 583/10.08.2016, a cărei abordare de intervenţie strategică în domeniul anticorupţie se divizează în cele trei direcţii: