Obiective strategice

Coordonarea și monitorizarea implementării standardelor de etică și integritate și a Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Primăriei Municipiului București și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Primarului General.

Obiective strategice prevăzute în Planul de Integritate

  • Creșterea transparenței instituționale.
  • Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale.
  • Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție.
  • Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice.
  • Consolidarea mecanismelor de control administrativ.
  • Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control intern managerial.