Gala Integrității 2019 – ediția a IV-a, cu tema „Consilierul de etică/integritate – bune-practici”

     În contextul Zilei Internaționale Anticorupție, Direcția de Integritate a organizat în colaborare cu Direcția Generală Anticorupție, cea de-a patra ediție a Galei Integrității, eveniment dedicat consilierilor de etică/integritate de la nivelul instituțiilor publice locale și centrale. Evenimentul a avut loc în data de 9 decembrie 2019, la Centrul Cultural ARCUB.

     Directorul executiv al Direcției de Integritate a deschis evenimentul prin prezentarea stadiului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Municipiului București și a continuat prin evidențierea bunelor-practici care au contribuit la atingerea obiectivelor strategice. Un mesaj pentru cei prezenți la eveniment l-a avut și domnul Sorin Chiriță, city managerul Municipiului București.

     În sprijinul prevenirii corupției, domnul colonel Adrian Ivan din cadrul M.Ap.N a subliniat importanța consolidării integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control intern managerial.

     Devenită deja o tradiție a promovării eticii, integrității instituționale și a luptei anticorupție, Gala Integrității a reunit specialiști în domeniu din instituții precum Primăria Municipiului București, Direcția Generală Anticorupție, Primăria Municipiului Călărași, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerul Apărării Naționale, primăriile de sector și instituțiile publice de interes local ale Municipiului București, care au dovedit implicare, consecvență și promptitudine în implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și care și-au reafirmat disponibilitatea cooperării interinstituționale pentru anul 2020.

Alte Imagini