Strategia Naţională Anticorupţie

DECLARAŢIE privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016,
Consiliul General al Municipiului Bucureşti în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi a prevederilor Constituţiei, de punere în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ la nivelul unităţii administrativ-teritoriale,
Asumând valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2016-2020,
Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2016-2020, precum şi a mecanismului de monitorizare a acesteia,
Sprijinind principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie şi asumându-şi îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a unităţii administrativ- teritoriale,
ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE, prin care:
  • Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă;
  • Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2016 – 2020;
  • Îşi exprimă în mod ferm angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate mijloacele legale şi administrative corespunzătoare;
  • Împreună cu reprezentanţii instituţiei adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea interesului public mai resus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenţei procesului decizional şi accesului neîngrădit la informaţiile de interes public;
  • Îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei pe care o reprezintă;
  • Susţine şi promovează implementarea cadrului legislativ anticorupţie ce vizează, în principal, prevenirea corupţiei în instituţiile publice, creşterea gradului de educaţie anticorupţie, combaterea corupţiei prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate şi dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare a SNA;
  • Autoevaluează anual şi informează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice asupra gradului de implementare a planului de integritate;
  • Autoevaluează anual şi informează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerate în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016 – 2020.

Această declaraţie a fost adoptată de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Potrivit art. 2 din HCGMB nr.90/22.02.2018, prin care se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze pentru şi în numele Consiliului Municipiului Bucureşti

Documentul original, în format PDF, poate fi descărcat aici!