Strategia Naţională Anticorupţie

În contextul adoptării declaraţiei de aderare la SNA 2016-2020, în baza art. 1 şi 2 ale HCGMB nr. 90/2018, la nivelul Municipiului Bucureşti:

 • Sunt asumate valorile fundamentale promovate de SNA 2016-2020, respectiv:

  • Voinţa politică
  • Transparenţa
  • Prioritatea interesului public
  • Integritatea
 • Sunt asumate principiile fundamentale prevăzute în SNA 2016-2020, respectiv:

  • Principiul statului de drept
  • Principiul răspunderii
  • Principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate
  • Principiul proporţionalităţii în elaborarea şi punerea în aplicare a procedurilor anticorupţie
  • Principiul răspunderii la cel mai înalt nivel de angajament
  • Principiul prevenirii săvârşirii faptelor de corupţie şi a incidentelor de integritate
  • Principiul eficacităţii în combaterea corupţiei
  • Principiul cooperării şi coerenţei
  • Principiul parteneriatului public-privat
  • Principiul accesului neîngrădit la informaţiile de interes public şi al transparenţei decizionale