Primăria Municipiului București - Direcția de Integritate

Direcţia de Integritate are ca principale obiective de activitate promovarea eticii şi a integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti ....

  • Prevenirea corupţiei
  • Promovarea principiilor şi a normelor etice
  • Creşterea nivelului de încredere a cetăţenilor în serviciile publice oferite
  • Asigurarea transparenţei şi responsabilităţii în gestionarea fondurilor şi bunurilor publice

Sunt asumate valorile fundamentale promovate de SNA 2016-2020, respectiv:

  • Voinţa politică
  • Transparenţa
  • Prioritatea interesului public
  • Integritatea

Sesiune de instruire a Direcţiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului

În data de 17.04.2018, în sala de Consiliu a Primăriei Muncipiului Bucureşti, a avut loc sesiunea de instruire a Direcţiei Generale Urbanism şi Amenajarea Teritoriului privind Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020, .....

Gala Integrității – ediția a III-a, cu tema „Consilierul de etică/integritate în instituțiile publice – evoluție, impact și perspective”

Cu prilejul apropierii Zilei Internaționale Anticorupție, Direcția de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București a organizat în colaborare cu Direcția Generală Anticorupție, în data de 3 decembrie 2018, la ARCUB, cea de-a treia ediție a Galei Integrității .....